"โครงการพาน้องนั่งรถไฟ ครั้งที่ 16"

28 ส.ค. 2562 11:58 น. 199 ครั้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายศักดิ์ชัย ค้ำชู ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถไฟใน "โครงการพาน้องนั่งรถไฟ ครั้งที่ 16" ณ สถานีรถไฟธนบุรี แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  ซึ่งกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการสนับสนุนการเดินทางตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆ จากการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้นำเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯไปทัศนศึกษาโดยรถไฟ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา, มุทิตา, อุเบกขา, ปรานี และสิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมทักษะทางสังคม และเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมผ่านกิจกรรมทัศนศึกษา เสริมสร้างทักษะทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ตลอดจนเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ ต่อสาธารณชนในการมุ่งมั่นคืนเด็กดีสู่สังคมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562 ณ บ้านสวนริเวอร์ รีสอร์ท ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ