นิติวิทย์ฯ บริจาคหนังสือในโครงการ “สร้างคนดีให้สังคม”

28 ส.ค. 2562 18:08 น. 502 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จัดโครงการ “บริจาคหนังสือสร้างคนดี        ให้สังคม” ให้แก่ห้องสมุด เรือนจำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์ โดยผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา สวนคล้าย เลขานุการกรม เป็นผู้แทนมอบหนังสือบริจาค โดยมี นายโสภณ ยิ้มปรีชา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ประกอบด้วยหนังสือประเภท กฎหมาย นวนิยาย เรื่องสั้น ธรรมะ และวารสาร จำนวน 1,500 เล่ม เพื่อสร้างเสริมปัญญาให้กับผู้ต้องขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้อย่างมีคุณค่า ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางบางขวาง กรมราชทัณฑ์

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด