นิติวิทย์ฯ จัดการประชุมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Digital Forensics กับ Mr.Andrew Archibald อดีตหัวหน้าหน่วย Cyber Crime หน่วยงาน National Crime Agency (NCA) และ Mr.Michael Cavanagh ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security จากสหราชอาณาจักร

28 ส.ค. 2562 18:10 น. 120 ครั้ง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพฤกษาพงศ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง ดร. สุธิดา สุวรรณรังษี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ นางสาวแพรว ศุภจริยาวัตร นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นางสาวดวงสมร ชูดีจันทร์ ช่างภาพการแพทย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มตรวจพิสูจน์หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Digital Forensics กับ Mr.Andrew Archibald อดีตหัวหน้าหน่วย Cyber Crime หน่วยงาน National Crime Agency (NCA) และ Mr.Michael Cavanagh ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security จากสหราชอาณาจักร

การเข้าฟังการบรรยายครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ รวมทั้งได้รับทราบแนวทาง และ ขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจเก็บพยานหลักฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO17025 อีกด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด