นิติวิทย์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามพิจารณาและคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมนำเสนอผลงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตามโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

28 ส.ค. 2562 18:15 น. 176 ครั้ง

                วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายโกมล  พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมคณะกรรมการติดตามพิจารณาและคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

          สืบเนื่องมาจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เปิดให้องค์กรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2562 ในเบื้องต้นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทางคณะกรรมการติดตามพิจารณาและคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนจึงขอเข้าเยี่ยมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเก็บข้อมูลในเชิงลึกประกอบการพิจารณาคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนในรอบสุดท้าย

          ทั้งนี้ นายโกมล  พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตามพิจารณาและคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ในครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด