นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ASIA PACIFIC FORENSIC MEETING ON HUMAN IDENTIFICATION ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา

28 ส.ค. 2562 18:21 น. 134 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 นายวิศรุต ถนอมทรัพย์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม ASIA PACIFIC FORENSIC MEETING ON HUMAN IDENTIFICATION เป็นการประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นโดยสภากาชาดสากล หรือ ICRC โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายประเทศ อาทิเช่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ปากีสถาน ภูฏาน อินเดีย ศรีลังกา ชิลี และไทย โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศที่เข้าร่วมประชุมนำเสนอกระบวนการ ขั้นตอน การตรวจพิสูจน์บุคคลในประเทศของตน และร่วมให้ความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานด้านการตรวจพิสูจน์บุคคลในระดับนานาชาติ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด