พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปั้นเยาวชนนักกีฬาแบดมินตัน สร้างคนคุณภาพ “โครงการ ให้โอกาส สร้างคน หรือ BBG Young Badminton”

29 ส.ค. 2562 14:18 น. 131 ครั้ง

     วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปั้นเยาวชนนักกีฬาแบดมินตัน สร้างคนคุณภาพ “โครงการ ให้โอกาส สร้างคน หรือ BBG Young Badminton” ระหว่าง สโมสรกีฬาบีบีจี อันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยอธิบดีกรมพินิจฯได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับนายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี อันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ

      ในการนี้คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการและประธานฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนแบดมินตันเพื่อมวลชนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกรุณา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ด้วย ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ