ป.ป.ส. ร่วมพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 40

30 ส.ค. 2562 09:54 น. 120 ครั้ง

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. พร้อมทั้งคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 40 (ASEAN Senior Officials on Drug Matters - ASOD) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (National Authority for Combating Drugs - NACD) โดยมี พลเอก แก เกิม ยาน รองนายกรัฐมนตรีและประธานหน่วยงานกลางด้านการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา เป็นประธานฯ การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านยาเสพติดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลความคืบหน้า การดำเนินงานด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและหามาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรม สุขา เสียมเรียบ รีสอร์ตแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ