ยุติธรรมร่วมสร้างพื้นที่นำร่องต้นแบบ พร้อมรับฟังปัญหา และวางแนวทางร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

30 ส.ค. 2562 15:55 น. 366 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นางสาวจันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส.กทม. เข้าร่วมหารือโครงการสังคมสีขาว ร่วมกับนางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต พ.ต.ท. พิสิฐชัย สุนทรธนปรีดา รอง ผกก.(สอบสวน) หัวหน้างานสอบสวน พ.ต.ต.ไพรวัลย์ ธนารมย์ สวป.สน.เตาปูน และ พ.ต.ต.ทศพร จารุทิกร สวป.สน.เตาปูน ถึงแนวทางป้องกันและปรามปราบยาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงชี้แจงขั้นตอนในการดำเนินการขออุปกรณ์การตรวจสารเสพติด ณ ห้องประชุม ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สน.เตาปูน กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และการเน้นย้ำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติดระดับชุมชน/พื้นที่เสี่ยง โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งจากการประชุมหารือในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ยินดีและพร้อมสนับสนุนชุดตรวจคีตามีน เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้ระเบียบปฏิบัติและมีขั้นตอนการขอรับชุดตรวจหาสารเสพติด คือ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนทำหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ และจำนวนที่ต้องการถึง สำนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งแบบรายงานผลการใช้ชุดตรวจสารเสพติด ภายหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. ทราบ เพื่อรายงานผลการใช้ชุดตรวจให้ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด  เพื่อประมาณการความต้องการใช้ชุดตรวจตามลำดับต่อไป นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า “การลงพื้นที่ในลักษณะนี้ไม่ใช่เฉพาะเขตดุสิตเท่านั้น กระทรวงยุติธรรมพร้อมให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน  โดยพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบ เป็นโมเดลในการออกพื้นที่ทำงานเชิงรุก ต้องชื่นชมท่าน สส.ที่ท่านเข้าใจปัญหาและรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ส. เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการปราบปราม ก็ยังทำงานเชิงรุก แต่วิธีการแก้ปัญหาต้องใช้องค์รวม  โดยต้องบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม ฉะนั้น ผมมั่นใจว่าการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เรื่องของตำรวจ ไม่ใช่เรื่องของ ส.ส. ไม่ใช่เรื่องของ ป.ป.ส. ผมมองว่าเอาตรงนี้เป็นโมเดลตัวอย่างขับเคลื่อนให้เห็นว่าเราทำได้ และพื้นที่อื่นๆ ก็ทำได้ ซึ่งผมในนามกระทรวงยุติธรรมจะมาร่วมรับฟัง พร้อมหารือ และวางแนวทางการทำงานร่วมกัน”พร้อมกันนี้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ สำหรับคีตามีนให้กับ สน.บางซื่อ เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจตามแผนในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป


ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ