สยจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีร้องเรียนผ่านทางแฟนเพจ กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand เกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบ

2 ก.ย. 2562 11:24 น. 157 ครั้ง

             สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ขอรายงานการช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการตามแนวทาง Justice Care (ยุติธรรมใส่ใจ) 24 ชม. “กรณีร้องเรียนผ่านทางแฟนเพจ กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand เกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบ” 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี  ดำเนินการดังนี้

  1. ประสานไปยังศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ โดยนางสาวนิภาพร ตั้งอรตา เจ้าหน้าที่เวรรับเรื่อง เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของผู้ร้องขอความช่วยเหลือ ว่าได้มีการยื่นคำขอไปแล้วหรือไม่อย่างไร ทราบว่า จากการตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลของผู้ร้องฯ อยู่ในระบบสารสนเทศ และได้พูดคุยกับนางสาวจันทร์จิรา เฉลิมวุฒิศักดิ์ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ โดยเจ้าหน้าที่ฯ ขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แน่ชัดอีกครั้ง และจะติดต่อกลับในภายหลัง
  2. ประสานไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี โดยติดต่อนายพงศธร แก้วเอี่ยม นิติกรปฏิบัติการ ไม่พบข้อมูลผู้ร้องฯ ว่าได้มีการมายื่นร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมแต่อย่างใด
  3. ประสานไปยังผู้ร้องขอความช่วยเหลือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้น ซึ่งผู้ร้องฯ ให้ถ้อยคำว่า ตนได้ไปกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้นอกระบบจริงและมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก และมีตัวแทนเจ้าหนี้มาทวงหนี้ที่บ้านหลังเวลา 20.00 นาฬิกา ตนไม่มีเงินที่จะชำระหนี้ทำให้เกิดความกลัวในการถูกทวงหนี้ และผู้ร้องฯ ให้ถ้อยคำต่อว่า เจ้าหนี้รายดังกล่าวเป็นผู้มีอิทธิพล

  ผลการให้ความช่วยเหลือ

               เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจึงได้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเบื้องต้น และนัดหมายให้ผู้ร้องฯ มาให้ถ้อยคำเพิ่มเติม โดยผู้ร้องฯ จะประสานมายังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งในวันที่ 2 กันยายน 2562 เพื่อนัดหมายวันที่เข้ามาที่สำนักงานฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงรายงานให้ทราบในเบื้องต้น หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด