ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2562

3 ก.ย. 2562 10:01 น. 1,377 ครั้ง

1.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2. ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

3. ด้านการอำนวยความยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด