ผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2562

3 ก.ย. 2562 10:04 น. 318 ครั้ง

1. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2. ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

3. ด้านการอำนวยความยุติธรรม