ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (เพิ่มเติม)

4 ก.ย. 2562 09:18 น. 196 ครั้ง

เอกสารแนบ