ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดพังงา

4 ก.ย. 2562 10:40 น. 124 ครั้ง

วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดพังงา โดยได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ เรือนจำจังหวัดพังงา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้สั่งการในรอบที่ผ่านมา โดยเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยร่วมกันระดมความคิดในการทำงาน แนวทางพัฒนางาน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทให้การปฏิบัติงานมากขึ้น พร้อมให้คำแนะนำและขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด