• Slide 0

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ โดยลงพื้นที่เยี่ยม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล เพื่อรับฟังผลการดำเนินการ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และให้กำลังใจคณะกรรมการ ศยช. โดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้ง มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (สชง.) จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 70,000 บาท ซึ่งมอบให้แก่ทายาทผู้เสียหาย ในคดีฆาตกรรมพระภิกษุ เพื่อชิงทรัพย์

ขอขอบคุณหน่วยงานในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562 13:41 น.

จำนวนผู้อ่าน 84 คน