“องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ.2562 (Knowledge and Experience to happiness 2019)

5 ก.ย. 2562 07:57 น. 148 ครั้ง

     วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการจัดงาน “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ.2562 (Knowledge and Experience to happiness 2019) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันและบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ทำประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กร

      ในการนี้นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพินิจฯ ทั้ง 3 ท่าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมงานด้วย ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น  4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 มีข้าราชการในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  49 คน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ