สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

5 ก.ย. 2562 09:53 น. 129 ครั้ง

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม ในโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมในพิธีเปิด ภายในงานมีข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมจำนวน 300 นาย และข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 13 นาย เข้าร่วมด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

 

--

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ