นิติวิทย์ฯ จัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความเป็น “สภาวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์”

5 ก.ย. 2562 16:48 น. 85 ครั้ง

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พลตำรวจโท ปรีดี  พงศ์เศรษฐสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความเป็น “สภาวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์” โดยมี พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และตัวแทนจากแต่ละหน่วยงาน            ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๖ หน่วยงาน และตัวแทนจากหน่วยงานด้านกฎหมาย จำนวน ๔ หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๒๐๖ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้ก้าวหน้า ประกอบกับในปัจจุบันการใช้นิติวิทยาศาสตร์ในทางกฎหมายมีทั้งในส่วนภาคราชการและเอกชน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จึงได้จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง “สภาวิชาชีพนิติวิทยาศาสตร์” จากผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนต่อไป

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด