นิติวิทย์ฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แผนการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563”

5 ก.ย. 2562 16:52 น. 100 ครั้ง

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมมอบนโยบายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แผนการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563” ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2562 ภายในโครงการมี กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ปลูกไผ่หนาม 300 ต้น ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2 (ผากระดาษ), การบรรยายในหัวข้อการคิดแยกแยะ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต, พิธีมอบเข็มและใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ประจำปี 2562, พิธีมอบรางวัลการพัฒนาระบบคุณภาพ การธำรงรักษาคุณภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยงดีเด่น, การนำเสนอแผนดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการของกลุ่มงานต่างๆ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด