การประชุมคณะทำงานภาคประชาสังคมด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ครั้งที่ 1/2562

5 ก.ย. 2562 16:56 น. 105 ครั้ง

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานภาคประชาสังคมด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี ร้อยตำรวจเอกหญิงรัชดาภรณ์  มรม่วง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม พร้อมทั้งคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจากมูลนิธิต่างๆ สื่อมวลชน และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

โดยการประชุมมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการปฏิบัติงาน ของแต่ละหน่วยงานในภาคประชาสังคม ความต้องการและความจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรรคและความคาดหวังที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของภาคประชาสังคมด้านคนหายคนนิรนามและศพนิรนาม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด