โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันสำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2562 “DJOP Badminton for Change 2019"

6 ก.ย. 2562 13:49 น. 139 ครั้ง

         

     วันที่ 5 กันยายน 2562  นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันสำหรับเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2562 DJOP Badminton for Change 2019" โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานกรรมการสโมสรกีฬาบีบีจี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้ชมการแข่งขันแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ (ระดับศูนย์ฝึกและอบรมฯ) ระหว่างศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2 ราชบุรี พบกับศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณาด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงโดยเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา จำนวน 2 ชุด ได้แก่ การแสดง “นาฏมวยไทย” และการแสดง “เทวราชลีลา มหาจตุคามรามเทพ” ให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้รับชม

      ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา โดยนางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นปีที่ 3 แล้ว มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 207 คน โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายมากมาย อาทิ สโมสรกีฬาบีบีจี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ, สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สโมสร Putti Club, ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น), มูลนิธิชลลดา, มูลนิธิ Right to play, บริษัท YONEX ประเทศไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด และบริษัท Li-Ning

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ