ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ (International Conference on Cross-border Insolvency) ณ นครซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 ก.ย. 2562 09:27 น. 285 ครั้ง

อุมาภรณ์/ข่าว

กฤษดา/ออกแบบ

ภาพ/กองกฎหมาย

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ