ปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ (International Conference on Cross-border Insolvency) ณ นครซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 ก.ย. 2562 13:23 น. 132 ครั้ง

           ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรม​ Le​ Méridien​ นครซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธาน UNCITRAL สมัยที่ ๕๒ และประธานคณะทำงานที่ ๕ ว่าด้วยกฎหมายล้มละลายของ UNCITRAL เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ (International Conference on Cross-border Insolvency) ตามคำเชิญของสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (China council for the promotion of international trade) และสมาคมกฎหมายล้มละลายแห่งปักกิ่ง (Beijing bankruptcy law society) เพื่อส่งเสริมการพัฒนากฎหมายล้มละลายของสาธารณรัฐประชาชนจีน​ ให้รองรับและสอดคล้องกับรูปแบบของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้แสดงปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติและประเด็นที่เกี่ยวข้อง​ (UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency and Related Issues)​ อาทิ​ ภารกิจของ​ UNCITRAL​ ภารกิจและผลงานของคณะทำงาน​ ๕​ ว่าด้วยกฎหมายล้มละลายของ​ UNCITRAL​ โดยได้อธิบายถึงทฤษฎีและหลักการสำคัญของกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ​ รวมถึงข้อสังเกตในการพัฒนากฎหมายภายในของแต่ละประเทศ​ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้พิพากษา​ ทนายความ​ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย​ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ​ นักศึกษา​ นักวิชาการ​ รวมถึงผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน​ เข้าร่วมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด