สยจ.บึงกาฬให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

10 ก.ย. 2562 09:26 น. 85 ครั้ง

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ นายวิชาญ สุขสวัสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ทนายที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและแนะนำข้อกฎหมาย เกี่ยวกับคดีอาญาเรื่องความผิดต่อร่างกาย เรียกค่าสินไหมทดแทน ที่เกิดจากความประมาทของคู่กรณี แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด