สยจ.บึงกาฬให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เรื่องที่ดิน

10 ก.ย. 2562 09:32 น. 96 ครั้ง

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ นายวิชาญ สุขสวัสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมและทนายที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและแนะนำพร้อมตอบข้อซักถามที่สงสัย เกี่ยวกับคดีแพ่ง เรื่องผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแบ่งมรดกไม่ถูกต้องขอให้แบ่งใหม่ แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด