สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน

10 ก.ย. 2562 11:03 น. 97 ครั้ง

         วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 นางอัญชลี ต่ายชาวนา ได้รับมอบหมายจากยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม จังหวัดตาก สาขาแม่สอดและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยทำการประชาสัมพันธ์ภารกิจ หน้าที่ ข้อปฏิบัติของศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั้ง 5 ด้านต่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่ เพื่อให้คณะกรรมการของศูนย์ยุติธรรมมีความเข้าใจในภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ยุติธรรมมากขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด