สยจ.ขอนแก่น ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณี สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน

10 ก.ย. 2562 11:23 น. 67 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทวีศักดิ์    สารทรัพย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ร่วมกับ ที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม กรณี สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ผลปรากฏว่า คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้มีการเสนอข้อตกลงกันในเบื้องต้นและจะมีการนัดหมายไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทอีกครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด