สยจ.ขอนแก่น ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณี หย่า

10 ก.ย. 2562 11:30 น. 99 ครั้ง

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทวีศักดิ์  สารทรัพย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท กรณี หย่า ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ผลปรากฏว่าคู่กรณีไม่ได้มาเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ผู้ร้องจึงประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด