สยจ.ขอนแก่น ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน จำนวน 6 ราย

10 ก.ย. 2562 11:47 น. 57 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรม  กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และที่ปรึกษากฎหมาย คลินิกยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ จำนวน ๖ ราย ดังนี้

๑.ปรึกษากฎหมาย

                    - กรณี ร่วมกันยักยอกทรัพย์              จำนวน ๒ ราย        

                   - กรณี มรดก                                 จำนวน ๑ ราย         

๒.ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

                   - กรณี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและหลักประกันชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด