กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

11 ก.ย. 2562 12:09 น. 212 ครั้ง

          ในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล พร้อมมอบนโยบายการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้กับผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน​ (Chief complaint Executive Officer : CCEO)​

          โอกาสนี้ นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ​การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​ และส่วนราชการ​ที่เกี่ยวข้อง รวม​ทั้งสิ้น​ จำนวน​ ๑๗ หน่วยงาน โดยมี นายวิเชียร ไชยสอน หัวหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

          สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้​ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​ ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลกับส่วนราชการ​ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์​ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน​ ผู้บริหาร​ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเรื่องราวร้องทุกข์​ เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน​ โดยมีขอบเขตการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร่วมกันใน​ ๓​ ด้าน​ ได้แก่​ ด้านที่​ ๑​ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบสารสนเทศ​ ด้านที่​ ๒​ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งระบบของหน่วยงาน​ และด้านที่​ ๓​ การพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขปัญหาเชิงวิชาการ​ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลทุกข์สุขอย่างเป็นธรรม​ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม​

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด