ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ไกล่เกลี่ยฯข้อพิพาทแก่ประชาชน ลดภาระการฟ้องคดีขึ้นสู่ศาล

11 ก.ย. 2562 15:57 น. 208 ครั้ง

วันที่  11  กันยายน  256๒  เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทจังหวัดสมุทรสงคราม  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  จัดประชุมไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  โดยนายนพพร  บ่ายแสง  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม  และยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธาน พร้อมพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ทนายความประจำคลินิกยุติธรรม  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และคนกลางภาคประชาชน ร่วมไกล่เกลี่ยฯ  กรณี ค่าสินไหมทดแทน   ผลการไกล่เกลี่ย   
ทำเป็นรายงานการไกล่เกลี่ยฯ 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด