ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เปิดงานแถลงข่าว “จากมือที่เปื้อนบาป สู่มือที่ปั้นบุญ” รุ่นที่ ๔

11 ก.ย. 2562 15:57 น. 373 ครั้ง

พิมล / ข่าว

พิษณุ / ถ่ายภาพ และออกแบบ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ