สำนักงานยุติธรมจังพวัดเซียรายและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดดำเนินโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) “ เชียงราย DNA ”

11 ก.ย. 2562 15:58 น. 224 ครั้ง

วันจันทร์ ที่ 9 กันยายยน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานยุติธรมจังพวัดเซียรายและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย จัดดำเนินโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร) “ เชียงราย DNA ” ปีงบประมาณ 2562 โดยผู้เข้ารับการจัดเก็บสารพันธุกรรมประกอบด้วย 1.อำเภอเมืองเชียงราย 2.อำเภอเชียงของ 3.อำเภอเชียงเเสน 4.อำเภอเเม่จัน 5อำเภอพญาเม็งราย 5.อ.พญาเม็งราย 6.อ.พาน 7.อ.เเม่ฟ้าหลวง 8.อ.เเม่สาย 9.อำเภอขุนตาล 10.อำเภอเทิง จำนวน 246 คน และนำผลการตรวจไปดำเนินการตามขั้นตอนทางทะเบียนราษฎร โดยประชาชนไม่ต้องเสียคำใช้จ่าย ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำหางสังคม ให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ให้ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด