สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นวิทยากรบรรยายข้อกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.กองทุนยุติธรรม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และร่วมเล่นเกม The choice ทางเลือกทางรอด

11 ก.ย. 2562 16:02 น. 209 ครั้ง

วันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายชานนท์ หันสวาสดิ์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายวีรชน สุวรรณปราการ นักวิชาการงานยุติธรรมชำนาญการ และเจ้าหน่าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมเป็นวิทยากรบรรยายข้อกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.กองทุนยุติธรรม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และร่วมเล่นเกม The choice ทางเลือกทางรอด เรื่องการขายฝากเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ให้แก่ผู้นำและบุคลากรตำบลธารทองในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำและบุคลากรตำบลธารทอง ณ สวนแก้วรีสอร์ท อ.แม่ลาวจ.เชียงราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด