สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชน

11 ก.ย. 2562 16:08 น. 226 ครั้ง

    11 กันยายน 2562 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และที่ปรึกษากฎหมาย ให้บริการประชาชน จำนวน 1 ราย ดังนี้

ปรึกษากฎหมาย

-คดีอาญา 1 ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด