สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมในจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2562

11 ก.ย. 2562 16:23 น. 243 ครั้ง

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.55 น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด สังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมในจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2562 มีการรายการสถานการณ์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นไปตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทั้ง 6 ด้าน มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด โดยนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีจำนงค์ แก้วมาดีงาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ยุติธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด