เลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมหารือพหุภาคีประเทศเวียดนาม-ลาว-เมียนมา-ไทย

11 ก.ย. 2562 17:03 น. 259 ครั้ง

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายนิยม เติมศรีสุข พร้อมทั้งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมหารือพหุภาคีประเทศเวียดนาม-ลาว-เมียนมา-ไทย  โดยมี พลตำรวจโท ฟาม วัน ก๊าก (Pol.Lt.Gen. Pham Van Cac) อธิบดีกรมตำรวจต่อสู้ยาเสพติดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้แทนจากประเทศสปป. ลาว โดยมีพันตำรวจโท พุดสะหวาด สูนทะลา (Pol.Lt.Col. Phoutsavath Sounthala) รองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด เป็นหัวหน้าคณะ และคณะผู้แทนจากประเทศเมียนมา โดยมีพลตำรวจจัตวาวิน หน่าย (Pol.Brig.Gen. Ein Naing) เป็นหัวหน้าคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์และเส้นทางลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางบกของประเทศเวียดนาม สปป.ลาว เมียนมาและประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางลำเลียงยาเสพติดเส้นทางใหม่ เครือข่ายนักค้า แผนประทุษกรรม (modus operandis) ผ่านคดีสำคัญที่จับกุมได้ซึ่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ของประเทศที่เข้าร่วมประชุม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนคดีร่วมกัน ณ ห้อง Fansipan II โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ฮานอย กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ