รมว.ยธ. นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ

11 ก.ย. 2562 17:11 น. 156 ครั้ง

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประกอบด้วย เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ส. และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ โดยมีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานกลางด้านยาเสพติด หน่วยงานต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม DEA AFP และ UNODC เข้าร่วมการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ขยายตัวอย่างมากอันเป็นผลจากการลักลอบผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ การหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ยาเสพติดที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ การกำหนดยุทธศาสตร์ในต่อสู้กับปัญหายาเสพติด การกำหนดเค้าโครงมาตรการเร่งด่วนเพื่อยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ฮานอย กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

--

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ