สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยมาตรฐานอัตราค่าใช้จ่ายในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมกรณีศึกษา อัตราค่าจ้างทนายความกองทุนยุติธรรม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

11 ก.ย. 2562 17:37 น. 79 ครั้ง

เอกสารแนบ