ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เปิดงานแถลงข่าว “จากมือที่เปื้อนบาป สู่มือที่ปั้นบุญ” รุ่นที่ ๔

12 ก.ย. 2562 09:38 น. 135 ครั้ง

        ในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมแดน ๑๔ (แดนการศึกษา)เรือนจำกลางบางขวาง นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าว “จากมือที่เปื้อนบาป สู่มือที่ปั้นบุญ” รุ่นที่ ๔ โอกาสนี้ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการ รวมถึงหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน อีกทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ รุ่นที่ ๔ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงาน ป.ป.ส. กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางบางขวาง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กองทุนปั้นดินให้เป็นบุญ โดยรุ่นที่ ๔ เริ่มการอบรม ในเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๒ มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน ๓๖ คน โดยปัจจุบัน กองทุนปั้นดินให้เป็นบุญ มอบพระพุทธรูปให้กับโรงพยาบาลต่างๆแล้ว ๔๖ จังหวัด ในทุกภูมิภาคของประเทศ และมอบพระพุทธรูปถวายวัดในต่างประเทศ คือเนปาลและอินเดีย รวมทั้งสิ้นราว ๕๕๐ องค์
เพื่อสอนให้ผู้ต้องขังในเรือนจำปั้นพระพุทธรูปบนความเชื่อที่ว่า งานพุทธศิลป์จะช่วยเยียวยาจิตใจผู้ต้องขังโทษสูงให้มีสมาธิ เพื่อใช้ชีวิตในเรือนจำได้อย่างผู้มีอิสระทางใจ ได้ทดแทนคุณพระศาสนา แม้ยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกหลังกำแพง และจุดมุ่งหมายของการทำกิจกรรมในเรือนจำ คือ การคืนคนดีสู่สังคม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด