ยุติธรรมจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

12 ก.ย. 2562 10:50 น. 98 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายประเสริฐ อินทรัตน์ ยุติธรรมจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด