ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดระยอง

12 ก.ย. 2562 10:53 น. 200 ครั้ง

ข่าว // วรัญญา

สุกฤษฎิ์ // ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ