กระทรวงยุติธรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศาลอุทธรณ์ เพื่อพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

12 ก.ย. 2562 13:05 น. 281 ครั้ง

ธิดาทิพย์ : ข่าว 

อรรถโกวิท : ถ่ายภาพ/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ