กระทรวงยุติธรรม ให้การช่วยเหลือเยียวยา ทายาทนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ เหยื่อที่ถูกอุ้มหายแล้ว

12 ก.ย. 2562 15:07 น. 384 ครั้ง

เสาวลักษณ์ : ข่าว

ชัชวาล : ถ่ายภาพ/ออกแบบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ