สยจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมาย

12 ก.ย. 2562 17:23 น. 192 ครั้ง

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม และยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในโครงการฝึกอบรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด