ป.ป.ส. ประชุมสรุปผลโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินสถานะปัญหายาเสพติด

13 ก.ย. 2562 15:45 น. 170 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมสรุปผลโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินสถานะปัญหายาเสพติด โดยมี นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ สยศ. และคณะผู้วิจัย นำโดย ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เข้าร่วมประชุมฯ วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลโครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินสถานะปัญหายาเสพติด ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ณ ห้องบริหารสถานการณ์ สำนักงาน ป.ป.ส.

 

--

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ