ชีวิตสดใส วัยแห่งความสุข

17 ก.ย. 2562 13:03 น. 151 ครั้ง

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “ชีวิตสดใส วัยแห่งความสุข”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ แนวทางการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ อีกทั้งยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานมาตลอดช่วงระยะเวลาการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แก่แต่เก๋า วัยเยาว์รักและใส่ใจ” นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากนายพงศ์สุระ ไกรนรา อดีตรองอธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมด้วยนายสมชาติ ชุมสวี อดีตรองอธิบดีกรมพินิจฯ และนายสุรกิจ อังกุรรัต อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจฯ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการใช้ชีวิตหลังเกษียณจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ ถนนโรจนา ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ