กิจกรรมเสวนาหัวข้อ "สถานการณ์ความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนไทยในครอบครัวนักดื่ม"

23 ก.ย. 2562 14:34 น. 192 ครั้ง

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ "สถานการณ์ความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนไทยในครอบครัวนักดื่ม" ภายใต้แคมเปญ "ภัยเหล้าที่เราไม่ได้ดื่ม...Harm to other" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ภาคประชาชน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้สังคมเห็นถึงผลกระทบจากภัยเหล้ามือสองที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนไทยในครอบครัวนักดื่ม รวมทั้งสร้างความตระหนักร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหา ในการนี้นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯบ้านกาญจนา ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าวด้วย ณ The Hall Bangkok วิภาวดี 64 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ