ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

24 ก.ย. 2562 17:50 น. 567 ครั้ง

เอกสารแนบ