นิติวิทย์ฯ จัดสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

25 ก.ย. 2562 15:36 น. 110 ครั้ง

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Forensic Sciences Network) ห้อง เมจิค ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ โดยมี นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันตำรวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และยกระดับมาตรฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการตรวจพิสูจน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย นำไปสู่การเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาเข้าสู่การเป็นวิชาชีพสาขานิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นวิชาชีพที่มีกฎหมายควบคุมต่อไปในอนาคต

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด