รมว.ยุติธรรม ประชุมติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ผู้เสียหาย และจำเลย มาแสดงตนขอรับเงินเยียวยา

25 ก.ย. 2562 16:12 น. 117 ครั้ง

           ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัด จากที่ได้ Video Conference เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยให้ช่วยติดตามผู้เสียหายที่ไม่มาแสดงตน เพื่อขอรับเงินเยียวยาผู้เสียหายและจำเลย โดยในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จะมีการจัดงานเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายและจำเลย ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ และจังหวัดอื่นอีก ๑๒ จังหวัด โดยจะมีการ Video Conference กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด ในการจ่ายเงิน ๑๗๖ ล้านบาท พร้อมกันทั่วประเทศ และเผยแพร่ทาง Facebook Live ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด